top of page
Time2Staff-19.jpg

Personverns erklæring

Behandling av personopplysninger i Kokke & Serveringstjenester AS

Når du bruker vårt nettsted / mobilapplikasjon og / eller er i kontakt med oss ​​som ansatt eller kunde, eller ved andre generelle henvendelser, vil Kokke & Serveringstjenester AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om innsamlede personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger når vi er ansvarlig for behandlingen. Ansvarlig for behandling av personopplysninger vi behandler er Kokke & Serveringstjenester AS av daglig leder, Kristoffer Hagenes. Kontaktinformasjonen for oss er:

Adresse: Lien 79, 5057 Bergen

E -post: post@kokkeogserveringstjenester.no

Telefon: +60 55603131

Organisasjonsnummer: 986926453 MVA

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på post@kokkeogserveringstjenester.no

1. Hvorfor samler vi inn personlig informasjon og hva slags informasjon vi samler inn:

For å administrere våre kunde- og ansattforhold generelt og for å oppfylle forpliktelsene til våre kunder og ansatte, trenger Kokke & Serveringstjenester AS informasjon om deg i din rolle som kundekontaktperson eller bruker av produkter eller tjenester. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

For ansatte:

a) Lag den nødvendige kontaktinformasjonen for å kommunisere med personell som jobber gjennom plattformen vår.

b) Kunne betale lønn.

c) Tilby jobber.

d) Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse av våre produkter, tjenester og Kokke & Serveringstjenester´s -nettsteder.

e) Tilby relevante kurs.

f) Vi bruker vår Facebook -side for deling av informasjon. Forespørsler som kommer via Messenger, refererer vi til relevante avdelinger og personer i Infodoc. Personopplysninger registrert på Facebook overføres utenfor EU / EØS. Se Facebooks personvernerklæring for mer informasjon: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g) Rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Kokke & Serveringstjenester AS.

h) Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i samsvar med de ovennevnte formålene under (a) til (n) skyldes først og fremst det faktum at Kokke & Serveringstjenester har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke bryter personvernet deres rettigheter eller friheter. Vi har betraktet det som behandlingen som er nødvendig for at vi skal hjelpe deg med det du lurer på og tilby kundetilpassede og ypperlige tjenester og produkter til deg. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å oppfylle en avtale med deg. Behandling av personopplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Kokke & Serveringstjenester gjøres på grunnlag av samtykket du har gitt.

For kunder:

a) Tilby ekstra personell.

b) Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse av våre produkter, tjenester og Kokke & Serveringstjenester -nettsteder.

c) Send ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet.

d) Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i samsvar med de ovennevnte formålene under (a) til (n) skyldes først og fremst det faktum at Kokke & Serveringstjenester har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke bryter personvernet deres rettigheter eller friheter. Vi har betraktet det som behandlingen som er nødvendig for at vi skal hjelpe deg med det du lurer på og tilby kundetilpassede og ypperlige tjenester og produkter til deg. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å oppfylle en avtale med deg. Behandling av personopplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Kokke & Serveringstjenester gjøres på grunnlag av samtykket du har gitt.

e) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen økonomisk oppfølging.

f) Forbered og utfør salgsprosesser med kunder.

2. Personlig informasjon mottatt fra andre

Vi samler inn de fleste personopplysningene direkte fra deg. Noen ganger samler vi informasjon fra andre kilder.

 

I henhold til personopplysningsloven og artikkel 14 i den europeiske personvernforordningen (personvernforordningen), skal vi gi deg en rekke opplysninger når vi mottar personopplysninger fra andre. Hvis vi har kontaktinformasjonen din tilgjengelig, sender vi denne informasjonen direkte til deg. Ellers vil informasjonen bare vises i denne personvernerklæringen.

 

Kategorier av personopplysninger

Når vi mottar personlig informasjon fra andre, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger om deg: Navn, tittel, funksjon, e -postadresse og telefonnummer. For ansatte samler vi også inn personnummer og kontonumre som utelukkende brukes til å betale lønn.

 

3. Videregivelse av personopplysninger til andre

Vi videregir ikke dine personlige opplysninger til andre med mindre det er et lovlig grunnlag for slik avsløring. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et rettslig grunnlag som krever at vi avslører informasjonen.

 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personlige opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for formålet som personopplysningene ble samlet inn til. Dette betyr for eksempel at personopplysningene vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysningene vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som følger av avtalen er oppfylt. Vi lagrer kontaktinformasjonen din så lenge vi anser det interessant for deg å motta informasjon fra oss.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg i henhold til personvernloven og personvernerklæringen.

 

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsikt i informasjonen vi behandler om deg, samt visse tilleggsopplysninger.

 

 

Rett til rettelse

Du har rett til å få feil informasjon om deg selv rettet.

 

 

Rett til å slette

I spesielle tilfeller har du rett til å slette personopplysninger om deg før den vanlige generelle slettingen skjer.

 

Rett til begrensning av behandlingen

I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. I fremtiden, hvis du har rett til å få begrenset behandling, må vi bare behandle informasjonen - bortsett fra oppbevaring - med ditt samtykke, eller for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller en viktig offentlighet renter.

 

 

Rett til å protestere

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av informasjonen din for direkte markedsføring.

 

dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til å motta dine personlige opplysninger i et strukturert, generelt brukbart og maskinlesbart format, i tillegg til å få denne personlige informasjonen overført fra en kontroller til en annen uten hinder.

 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no. For å utøve dine rettigheter må du sende en e -post til post@kokkeogserveringstjenester.no som forklarer dine ønsker angående personopplysningene vi har lagret om deg. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å gi tilleggsinformasjon før vi tillater oss å utøve dine rettigheter til oss. Vi gjør dette for å sikre at vi bare gir deg tilgang til dine personlige opplysninger - og ikke noen som hevder å være deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss, uten at det berører lovligheten av en behandling basert på samtykke før tilbaketrekking. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende en e -post til post@kokkeogserveringstjenester.no.

6. Klager

Hvis du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

7. Endringer

Hvis det er en endring i våre tjenester eller endringer i reglene for behandling av personopplysninger, kan det resultere i en endring i informasjonen som gis her. Oppdatert informasjon om dette bør alltid være lett tilgjengelig på nettstedet vårt. Som databehandler behandler Kokke & Serveringstjenester personopplysninger i henhold til vår databehandleravtale.

Choose your destiny

< - >

bottom of page